Leven op water en kauwgom

Het verhaal van Alawi is tragisch. En helaas niet uniek. Alawi (12) is een vluchteling in zijn eigen land. Hij woonde in Bagdad, maar daar is het huis waar hij woonde door een aanslag verwoest. Het hele gezin sloeg op de vlucht en belandde in Suleymania. Nu is hij net als zijn broertje verantwoordelijk voor het gezinsinkomen. Alawi leeft op straat en verkoopt water en kauwgom. Naar school gaan zit er niet meer in.

Pax Kinderhulp trekt zich in Irak het lot aan van kinderen als Alawi. Sinds 2015 is Pax Kinderhulp in Irak actief. In dit door oorlog grotendeels verwoeste en ontwrichte land richt Pax Kinderhulp zich op kinderen die door grote, internationale hulporganisaties en de Irakese overheid worden vergeten. In juli bezochten twee medewerkers van Pax Kinderhulp Irak opnieuw. Daar deelden ze in Nederland door particulieren en bedrijven gedoneerde goederen uit aan kinderen die vooral in de plaats Kalar of omgeving verblijven. Dit gebied behoort deels tot de Koerdische Autonome Regio en deels tot het gebied dat tijdens de oorlog door de Koerden was ingenomen, maar nu weer in handen is van de Irakese federale overheid.

Bijzonder was het bezoek van de medewerkers van Pax Kinderhulp aan een centrum voor kinderen met een autismestoornis. Dit centrum is uniek in Irak, opgericht door de vader van een kind met autisme. Doordeweeks worden kinderen hier begeleid met een dagprogramma, in weekeinden kunnen kinderen hier logeren. Voor de kinderen in dit centrum waren muziekmaterialen beschikbaar.

In Suleymania werd nog een andere, voor Irak bijzondere instelling bezocht: een ziekenhuis voor kinderen met leukemie. Voor deze kinderen was vrolijk, kleurrijk speelgoed beschikbaar. Ook voor kinderen in tehuizen, de jeugdgevangenis en straatkinderen hadden de medewerkers van Pax Kinderhulp de nodige aandacht.

Doordat Pax Kinderhulp nu vier jaar actief is in het noorden van Irak, is er steeds meer zicht op bestendiging van de hulpverlening. Er wordt al intensief samengewerkt met lokale vrijwilligers. Met Irakese hulpverleningsorganisaties zijn contacten gelegd die moeten leiden tot doorontwikkeling van de projecten, zodat noodhulp aan kinderen op korte termijn overgaat in duurzame hulp aan kansarme, Irakese kinderen.

15.000 vluchtelingenkinderen bereikt

maart 2017

Armoede, achterstelling en wanhoop. Dat is wat de medewerkers van Pax Kinderhulp aantroffen in Noord-Irak. Meer dan 3000 vluchtelingkinderen konden worden geholpen en verblijd met speelgoed, verzorgingsartikelen en schoolbenodigdheden.

De oorlog in Irak is nog in volle hevigheid aan de gang. Dagelijks moeten mensen halsoverkop hun huis verlaten. Velen belanden in opvangkampen waar onder moeilijke omstandigheden moet worden overleefd. Meer dan drie miljoen vluchtelingen en ontheemden zijn er in Irak; het merendeel wordt opgevangen in Koerdistan. Daar zoekt Pax Kinderhulp de vergeten kinderen op, gevluchte kinderen die door grote hulporganisaties niet bereikt worden.

Zoals in Halabja vlakbij de Iraanse grens. Daar verblijven vluchtelingen uit Syrië en Irak die niet bij de VN als vluchteling geregistreerd staan en daardoor geen recht hebben op hulp. Via een lokale hulporganisatie is Pax Kinderhulp in contact gekomen met de Jezidi, Turkmenen, Koerden en Arabieren uit Fallujah en Ramadi die daar verblijven onzichtbaar voor de instanties.
De kinderen die tijdens deze derde hulpactie in Irak werden bezocht, wonen niet allemaal in kampen. Verlaten wijken zijn vervallen tot krottenwijken die nu worden bewoond door gevluchte gezinnen. Mensen leven daar dicht opeen in zeer kleine wooneenheden die niet meer voor bewoning bedoeld zijn. Als gevolg daarvan lopen kinderen de hele dag op straat met alle gevolgen van dien. Ondanks alle uitzichtloosheid van de oorlog viel bij bijvoorbeeld de driehonderd (wees-)kinderen van Jezidi-gezinnen bovenal de overlevingskracht op die ze uitstraalden.

In een ziekenhuis in Suleymania zijn vluchtelingkinderen met kanker verrast met nieuw speelgoed dat door kinderen in Nederland is geschonken. Ook gehandicapte kinderen zijn geholpen met onder meer kinderrolstoelen. Kleding en sportartikelen zijn via de kinderbescherming terechtgekomen in een jeugdgevangenis in Kirkuk.

De uitgedeelde goederen zijn door tientallen vrijgevige Nederlanders en enkele bedrijven gedoneerd. Vrijwilligers van Pax Kinderhulp hebben de goederen in ontvangst genomen, gesorteerd en ingepakt en met een vrachtwagen zijn ze vervoerd naar Noord-Irak. In twee jaar tijd heeft Pax Kinderhulp op deze manier zo’n 15000 vluchtelingenkinderen bereikt.