Contact

Stuur ons een bericht

Info

Lissabonstraat 84
2408 ED Alphen a/d Rijn

Nieuwsbrief ontvangen?    Inschrijven

Veel gestelde vragen

Heeft zo’n vakantie wel zin – je stuurt het vakantiekind daarna toch weer terug ?

Uit de positieve reacties die we soms jaren later nog krijgen, blijkt dat een fijne vakantie iets is waar de vakantiekinderen heel lang op kunnen teren. Vergelijk het met uw eigen ervaringen!

Moet je de taal van het land waaruit het vakantiekind komt spreken?

Het is natuurlijk handig als u de taal van het vakantiekind enigszins beheerst, maar het is geen voorwaarde. De ervaring heeft namelijk geleerd dat kinderen zich verbazingwekkend snel verstaanbaar weten te maken en ook gauw begrijpen wat u bedoelt. Bovendien is er altijd een tolk in de buurt die u telefonisch kunt bereiken als er echt iets is. Vanwege de taal is het wel zo dat de vakantiekinderen twee aan twee bij vakantieouders geplaatst worden, zodat ze altijd iemand hebben om mee te praten. Dit geldt niet voor vakantiekinderen uit Berlijn, omdat Duits meestal al helemaal geen problemen oplevert.

Wat als het niet goed gaat tijdens het verblijf van het vakantiekind?

De vrijwilligers van Pax Kinderhulp staan tijdens de vakanties paraat om hulp te bieden als er problemen zijn. Als het echt niet anders kan, zullen ze het vakantiekind naar een ander vakantiegezin overplaatsen.

Is er een programma voor de vakantiekinderen?

Behalve voor de vakantiekinderen uit Berlijn worden er voor de kinderen allerlei activiteiten georganiseerd, van knutselmiddagen tot voetbalclinics en van zwembadbezoek tot een dagje Dolfinarium of ander pretpark. Voor de vakantiekinderen uit Berlijn is zo’n programma er niet. Dit heeft ermee te maken dat de gastkinderen uit Berlijn niet als groep in een bepaalde plaats komen, maar over het hele land verspreid, dat de taal geen probleem is en dat de financiering van de vakanties anders geregeld is. Wel is er tijdens de zomervakantie vaak een gezamenlijke gezellige middag voor de Berlijnse vakantiekinderen met hun vakantieouders in een bepaalde regio.

Is er opvang voor de vakantiekinderen tijdens hun verblijf?

Sommige actieplaatsen organiseren gezamenlijke dagopvang voor de vakantiekinderen. Het is niet de bedoeling dat de vakantiekinderen naar gewone naschoolse opvang o.i.d. gaan.

Ik ben alleen mag ik ook vakantiegezin zijn?

In de meeste gevallen maakt het niet uit of u gehuwd, duurzaam samenwonend of alleenstaand bent. Ook maakt het niet uit of er wel of geen kinderen bij u thuis wonen.

Welke kosten zijn voor vakantieouders?

De kosten die men zoal maakt voor een niet-betalende logé: voeding en onderdak, misschien eens een tractatie of een bezoek aan het zwembad o.i.d. is voor de vakantieouder

Wat wordt er van de vakantieouders verwacht?

Van een vakantieouder wordt verwacht dat ze samen met de werkgroepleden in staat zijn de kinderen de vakantie van hun leven te geven.
Hiervoor hoeft u echter geen grote activiteiten te ondernemen. De belangrijkste activiteit is de vakantiekinderen de “warmte” van uw gezin aan te bieden. Winkelen, spelen in het speeltuintje in de buurt, fietsen, een bezoekje aan de school van uw kinderen, meegaan naar een sportclub of zwembad, bezoek aan een supermarkt, zijn voor de meeste vakantiekinderen al heel bijzondere activiteiten.

Worden kinderen gelukkiger van een vakantie buitenshuis?

Uit een wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit naar het geluksgevoel van kinderen die op vakantie gaan blijkt dat ze zeer gelukkig worden van een vakantie, meer dan van thuis blijven. Hieronder een citaat uit het onderzoek: “Kinderen die op vakantie gaan voelen zich tijdens de vakantie gelukkiger dan kinderen die thuisblijven. En vakantiegaande kinderen uit pleeggezinnen en woongroepen profiteren het meest. Het geluksgevoel van uithuisgeplaatste kinderen is hoger bij deze kinderen tijdens de vakantie. Door middel van driemaal per dag een smsje te laten beantwoorden door de kinderen met een rapportcijfer blijkt dat er tijdens de vakantie een hogere score is dan voor en na de vakantie.

Dit onderzoek is na te lezen op PRIMA-online en op de site van de Erasmus Universiteit.

Kunnen wij een voorkeur opgeven voor de leeftijd, jongen of meisje?

Wij kijken altijd naar de gezinssamenstelling en zullen proberen rekening te houden met uw wensen. Wij kunnen geen garantie geven.

Wij wonen in het buitenland of willen naar het buitenland met ons vakantiekind?

Als u dichtbij de grens met Nederland woont, kunt u in de regel wel vakantieouder zijn voor een vakantiekind uit Berlijn en soms ook voor vakantiekinderen uit Polen of Wit-Rusland, namelijk als u dichtbij een actieplaats Polen of Wit-Rusland woont. 

Komen vakantiegezinnen in aanmerking voor een onkostenvergoeding?

Nee, u ontvangt voor het opnemen van een vakantiekind of kinderen geen onkostenvergoeding.

Aanmelden als vakantieouder en hoe gaat het dan verder?

Na uw aanmelding krijgt u bezoek van twee vrijwilligers van Pax Kinderhulp voor een informatie- en een kennismakingsbezoek. Als alles positief is bevonden, zowel door u als onze vrijwilligers, wordt een inschrijfformulier ingevuld en gaat u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor alle inwonende personen vanaf 18 jaar en ouder. Zij dienen ook allemaal de gedragscode te ondertekenen.
Tevens wordt verwacht dat u 2 referentieadressen kunt geven. N.B. Voordat u daadwerkelijk als vakantieouder kunt fungeren, dienen alle benodigde documenten aanwezig en in orde te zijn.
Van onze vrijwilligers krijgt u tijdig te horen of u tijdens de komende actie als vakantieouder kunt fungeren of op de reservelijst komt.

Hoe zit het met de verzekering van de vakantiekinderen?

Als het vakantiekind ziek wordt of een ongeluk krijgt
Als uw vakantiekind uit Polen of Berlijn komt is het voor medische kosten vanuit het eigen land verzekerd. Het moet een zorgpas bij zich hebben met het logo van Europa (European Health Insurance Card).

Als het vakantiekind een medicus moet raadplegen voor acute zaken dan neemt u altijd de zorgpas mee. Niet iedere arts zal de zorgpas accepteren. Als de zorgpas niet wordt geaccepteerd dan betaalt u de rekening en stuurt deze met een kopie van de zorgpas zo snel mogelijk naar uw actieleider.

Voor vakantiekinderen uit andere landen dan Polen of Duitsland (Berlijn) geldt dat Pax Kinderhulp een verzekering heeft afgesloten voor de acute medische kosten. Na de behandeling stuurt u de nota naar uw actieleider.

Mocht een vakantiekind onverhoopt terug moeten naar het land van herkomst (in verband met ziekte en/of overlijden) dan heeft Pax Kinderhulp een repatriëringsverzekering, die ervoor zorgt dat het kind weer naar huis gebracht wordt.

Pax Kinderhulp heeft voor de vakantiekinderen géén bagage- en ongevallenverzekering.

Als het kind schade berokkent aan iemand of iets buiten het vakantiegezin?
Schade toegebracht aan derden (dus niet het vakantiegezin) is verzekerd

Als het kind schade berokkent aan iemand of iets binnen het vakantiegezin?
Schade veroorzaakt aan zaken van het vakantiegezin (geen letselschade) is verzekerd tot maximaal € 5.000,-
Niet gedekt is de materiële schade aan het vakantiegezin, die veroorzaakt is door diefstal, vermissing, verwisseling en dergelijke.

Mijn vakantiekind is ziek of is betrokken bij een ongeval of schade – wat moet ik doen?
Bij ziekte en ongeval altijd eerst contact opnemen met arts en bij twijfel raadpleeg uw actieleider.

Als het kind een medicus moet raadplegen voor acute zaken dan neemt u altijd de zorgpas mee (geldt voor kinderen uit Duitsland en Polen). Niet iedere arts zal de zorgpas accepteren. Als de zorgpas niet wordt geaccepteerd dan betaalt u de rekening en stuurt deze met een kopie van de zorgpas zo snel mogelijk naar uw actieleider.

Aansprakelijkheidsschades moeten gemeld worden bij de actieleider.

Omdat de schadeclaim wordt overgedragen aan de verzekeraar mag er nooit toezegging gedaan worden over mogelijke  schadevergoeding. Als de schade onder de dekking van de polis valt, zal de verzekeraar de schade op basis van dagwaarde vergoeden aan de tegenpartij.

Wij willen met het vakantiekind naar het buitenland?

Uw vakantiekind(eren) meenemen op vakantie naar het buitenland kan alleen met Berlijnse vakantiekinderen die al helemaal in het gezin gewend zijn, die dus al vaker geweest zijn en dan nog alleen na uitgebreid overleg met en toestemming van de ouders/voogd en de vrijwilliger van Pax Kinderhulp.

Uw Berlijnse vakantiekind moet zijn/haar Duitse zorgpas (EHIC-card) altijd bij zich hebben voor de eventuele medische kosten die hij/zij maakt in het buitenland maar binnen Europa.

In welke landen is de EHIC geldig?
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,Griekenland, Ierland,Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Malta en het Griekse deel van Cyprus, Roemenie en Bulgarije.
Daarnaast is de EHIC ook geldig in Australië, IJsland, Liechtenstein, Macedonië, Noorwegen en Zwitserland. (let op: EHIC is dus niet geldig in bijv. Turkije)

Buiten deze landen zal er voor uw vakantiekind een aparte reisverzekering moeten worden afgesloten. Niet elke verzekeraar gaat daar echter mee akkoord omdat het kind niet uw kind is.

Bagage en annuleringskosten zijn voor het Berlijnse vakantiekind niet gedekt.
Uw Berlijnse kind is alleen voor repatriëringkosten verzekerd bij ziekte/overlijden.

Berlijnse vakantiekinderen tijdens hun vakantie in Nederland meenemen naar een vakantieadres elders in Nederland is nagenoeg altijd mogelijk in goed overleg  met uw Pax Kinderhulp vrijwilliger.

Wat als het vakantiekind ziek wordt?

Als het vakantiekind ziek wordt of een ongeluk krijgt
Als uw vakantiekind uit Polen of Berlijn komt is het voor medische kosten vanuit het eigen land verzekerd. Het moet een zorgpas bij zich hebben met het logo van Europa (European Health Insurance Card).

Als het vakantiekind een medicus moet raadplegen voor acute zaken dan neemt u altijd de zorgpas mee. Niet iedere arts zal de zorgpas accepteren. Als de zorgpas niet wordt geaccepteerd dan betaalt u de rekening en stuurt deze met een kopie van de zorgpas zo snel mogelijk naar uw actieleider.

Voor vakantiekinderen uit andere landen dan Polen of Duitsland (Berlijn) geldt dat Pax Kinderhulp een verzekering heeft afgesloten voor de acute medische kosten. Na de behandeling stuurt u de nota naar uw actieleider.

Mocht een vakantiekind onverhoopt terug moeten naar het land van herkomst (in verband met ziekte en/of overlijden) dan heeft Pax Kinderhulp een repatriëringsverzekering, die ervoor zorgt dat het kind weer naar huis gebracht wordt.

Wie kan er vakantieouder worden?

Niet alleen het traditionele gezin kan vakantiegezin zijn. En ook zonder eigen (thuiswonende) kinderen kan er een kind geplaatst worden. We zien tegenwoordig vaak vakantiegezinnen waarvan de eigen kinderen niet meer thuis wonen en waar twee kinderen uitgenodigd worden.

Welke vakantiekinderen komen?

Pax Kinderhulp noemt kinderen `kansarm’ als ze in situaties leven waar spanningen heersen waardoor de kinderen geen persoonlijke aandacht krijgen en zich niet kunnen ontplooien. Oorzaken van de spanningen zijn werkeloosheid en/of armoede en vaak zijn scheidingen, drank- en drugsverslavingen van familie ook in beeld. In veel gevallen worden de kinderen dan uit huis geplaatst en komen ze in kindertehuizen terecht.

Hoe worden de kinderen geselecteerd?

Kinderen komen op verschillende manieren in aanraking met Pax Kinderhulp. De stichting is bekend bij kindertehuizen, artsen, scholen, maatschappelijk werkers en overheidsinstanties die de families informeren over de mogelijkheden hun kind op vakantie te laten gaan in een Nederlands vakantiegezin. Ouders die hun kind aanmelden zijn vaak al in contact met hulpverlening omdat het thuis niet goed gaat.

Begeleiding van de vakantieouders

U staat er niet alleen voor. Wij zorgen dat u goed voorbereid bent. We geven u uitgebreid informatie. Vaak is er een informatieve avond voorafgaand aan de vakantie. Vrijwilligers geven u de nodige ondersteuning tijdens de vakantie van de kinderen. Omdat wij met lokale werkgroepen werken is er een goed persoonlijk contact tussen vrijwilligers en vakantieouders.

Welke leeftijd hebben de kinderen?

Kinderen in de leeftijd van vijf tot zestien jaar komen met Pax Kinderhulp mee naar Nederland. Ervaring leert dat dit niet te jong is. Als de kinderen in hun thuissituatie blijven, leren ze niet hoe het is om in een `normaal’ gezin te wonen. Door ze tijdens hun jeugd uit hun thuissituatie te halen voor een vakantie, kan hun hele leven positief beïnvloed worden. Door aandacht van hun vakantiegezin leren ze dat ze er toe doen

Uit welke landen komen er kinderen?

Momenteel komen er kinderen uit Berlijn, Bosnië, Armenië en Polen om vakantie te houden in Nederland.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?

Bij aanmelding, neemt een vrijwilliger van Pax Kinderhulp contact met u op om eerste informatie te geven en om een afspraak te maken voor een informatief gesprek met twee vrijwilligers bij u thuis. Tijdens dit gesprek komen allerlei aspecten van het vakantieouderschap aan de orde en kunt u al uw vragen kwijt.
U kunt als vakantieouder uw voorkeur aangeven: jongen(s) of meisje(s), leeftijd. Indien mogelijk houden we hier rekening mee.
Als u besluit vakantiegezin te willen worden en de vrijwilligers stemmen hiermee in, dan zetten zij de formele inschrijving in werking. Zie hiervoor hieronder: “Veiligheid voor de vakantiekinderen”.

Veiligheid voor de vakantiekinderen

Voor de veiligheid van de kinderen stellen wij een aantal eisen: wij vragen van elke 18-plusser in het vakantiegezin een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), twee referenties en de ondertekening van het inschrijfformulier en van de gedragscode. Verder hanteren we een “Protocol signalering en voorkoming kindermishandeling”.