berlijnse vakantiekinderen

Berlijnse vakantiekinderen

Stel, je bent 8 jaar, je woont in de grote stad Berlijn in een kindertehuis. Je moeder belooft om je te bezoeken maar laat het steeds afweten, je vader ken je niet. Dan gebeurt er iets positiefs in je leven: Je mag naar Nederland om vakantie te vieren bij een vakantiegezin
Sociale uitsluiting geldt voor bijna een vijfde van alle kinderen in Berlijn. 

Welke Berlijnse kinderen komen?

De kinderen die te maken hebben met de gevolgen van werkloosheid, alcohol- en drugsverslaving van hun ouders.
Veel van hen leven in gebroken gezinnen, in een tehuis of pleeggezin.
Leeftijd
De kinderen die komen zijn tussen de vijf- en zestien jaar.

RTL-4 bij aankomst in Noord-Brabant

Vakantieouder(s) worden

Niet alleen het traditionele gezin kan vakantiegezin zijn. En ook zonder eigen (thuiswonende) kinderen kan er een kind geplaatst worden. We zien tegenwoordig vaak vakantiegezinnen waarvan de eigen kinderen niet meer thuis wonen en waar twee Berlijnse kinderen uitgenodigd worden. Zij blijven in de zomer drie weken.

Heruitnodigen
Als het klikt tussen kind(eren) en vakantieouders kan men het vakantiekind heruitnodigen. Er zijn kinderen die ook met Pasen komen en soms ook met de Kerst. Zo kan er een hechte band ontstaan en een tweede thuis/familie voor het Berlijnse vakantiekind. Voor het gastgezin is het een bijzondere ervaring.

Begeleiding van het vakantiegezin

Pax Kinderhulp organiseert de reizen in overleg en samenwerking met de Berlijnse partner IBKJ en met Europa Kinderhulp.
De vrijwilligers begeleiden de vakantiekinderen tijdens de reis en hebben overleg met de  IBKJ  in Berlijn. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen die het het hardst nodig hebben, komen. We bekijken welk kind er in welk vakantiegezin het best past. Daarnaast geven we ondersteuning aan vakantieouder(s) en we zijn 24 uur per dag bereikbaar tijdens de vakanties. Bij problemen zoeken wij, indien nodig, een vervangend gezin.

 

Waar kunnen Berlijnse kinderen geplaatst worden?

In heel Nederland zijn er werkgroepen actief om vakantiegezinnen en Berlijnse kinderen te begeleiden.

Twee verhalen van vakantieouders

Greta: “Ik zag een advertentie in de krant over Pax Kinderhulp. Zelf wilden we graag een kind helpen en vonden dit de juiste manier om dat te doen.” Hoe ging het verder? 

Clementine: “Ze begint erop te vertrouwen dat we haar niet loslaten” Ons eerste vakantiekind kwam in de jaren 80. Lees het hele verhaal in ‘Zininopvoeding’